Παγκόσμια Παραγωγή Κερασιών

 World cherry production 2001 2002 2003 2004 2005
Turkey 250 000 210 000 265 000 245 000 280 000
U.S.A. 209 010 164 564 160 844 256 824 227 522
Iran 218 584 220 000 222 000 174 576 224 892
Italy 111 000 126 000 102 000 95 169 101 295
Spain 85 600 115 182 107 975 83 467 95 726
Russian Fed* 88 000 85 000 90 000 100 000 93 000
Romania 91 200 66 300 98 500 50 988 117 859
Ukraine 54 900 72 500 73 800 85 300 100 200
France 55 579 68 779 50 826 61 748 69 024
Syria 50 795 39 728 54 800 35 400 53 441
Greece 40 015 47 090 44 618 46 714 44 201
Uzbekistan 20 500 21 400 19 500 14 500 22 000
Chile 27 950 29 000 29 500 32 000 32 000
Poland 44 645 40 756 44 122 48 442 37 508
Lebanon 42 300 33 600 36 900 30 700 29 500
Germany 38 418 27 768 33 386 39 076 27 911
Austria 32 069 21 818 29 384 27 250 25 909
Serbia** 21 635 17 257 27 158 32 295 21 509
China 12 000 12 500 14 000 20 000 25 000
Bulgaria 28 487 15 654 17 243 21 369 18 235
Japan 19 600 21 200 19 300 16 400 19 100
Portugal 11 981 19 990 14 135 16 149 15 612
Czech Rep*** 12 194 10 289 9 474 18 291 9 094
Argentina 7 602 6 800 6 912 6 700 7 267

 

 World cherry production 2006 2007 2008 2009 2010
Turkey 310 254 398 141 338 361 417 694 417 905
U.S.A. 266 349 281 862 225 073 401 792 284 130
Iran 225 000 200 000 198 768 225 000 255 500
Italy 110 910 106 189 134 407 116 179 115 476
Spain 91 672 75 738 72 466 96 400 80 300
Russian Fed* 50 000 100 000 73 000 76 000 66 700
Romania 104 791 65 163 67 664 67 874 70 290
Ukraine 48 900 68 200 74 700 53 000 73 000
France 68 122 47 557 40 356 53 575 45 905
Syria 62 966 75 034 48 300 56 900 58 100
Greece 43 700 60 700 57 200 61 128 38 200
Uzbekistan 53 605 55 000 61 000 67 000 75 000
Chile 41 000 45 000 56 000 56 000 59 000
Poland 38 364 20 186 40 818 50 505 35 462
Lebanon 23 400 30 000 31 000 34 662 38 700
Germany 31 637 34 452 25 166 39 463 30 831
Austria 27 243 33 890 26 790 30 276 39 960
Serbia** 23 302 28 546 29 551 29 228 22 201
China 19 000 22 000 25 000 27 000 28 500
Bulgaria 20 504 18 427 16 067 17 456 24 951
Japan 20 800 16 600 17 000 16 600 19 700
Portugal 15 561 9 289 10 528 11 227 8 700
Czech Rep*** 2 244 2 059 2 379 2 404 2 107
Argentina 6 750 6 800 4 813 5 061 6 000

 

World cherry production 2011 World cherry production 2012
Turkey 438 550 Turkey 480 748
U.S.A. 303 363 U.S.A. 384 646
Iran 241 117 Iran 200 000
Italy 112 775 Italy 104 766
Spain 101 729 Spain   98 400
Russian Fed*  76 000 Russian Fed*   72 000
Romania  81 842 Romania   70 542
Ukraine  72 800 Ukraine   72 600
France  48 082 France   30 440
Syria  62 195 Syria   82 341
Greece  44 200 Greece   60 300
Uzbekistan  82 000 Uzbekistan   84 000
Chile  61 008 Chile   90 000
Poland  37 984 Poland   41 063
Austria  92 520 Austria   38 680
Germany  37 035 Germany   23 005
Lebanon  21 000 Lebanon   22 500
Serbia**  28 557 Serbia**   22 213
China  32 000 China   35 500
Bulgaria  30 063 Bulgaria   19 512
Japan  20 400 Japan   17 800
Portugal  13 144 Portugal   10 500
Czech Rep***    2 662 Czech Rep***    1 539
Argentina   6 215 Argentina    6 500

 

Rank Country 2013  Cherry Production (tons)
1 Turkey 494,325
2 United States 301,205
3 Iran 200,000
4 Italy 131,175
5 Uzbekistan 100,000
6 Spain 97,200
7 Chile 90,703
8 Ukraine 81,200
9 Romania 80,477
10 Russian Federation 78,000
11 Syria 62,372
12 Greece 58,200
13 Poland 47,552
14 Austria 41,430
15 France 39,272
16 Bulgaria 37,724
17 China 35,700
18 Serbia 28,146
19 Germany 24,462
20 Lebanon 20,393
21 Japan 18,100
22 Australia 17,720
23 Albania 17,090
24 Morocco 13,909
25 India 13,500

Εκθεση της USDA για το συγκομιστικό έτος 2015/2016

Sweet Cherry Production – States and United States: 2013, 2014, and
Forecasted 2015
[Blank cells indicate estimation period has not yet begun]

2013     :     2014     :     2015

California                       82,000         40,000         68,000
Idaho                              2,300          2,800          2,600
Michigan                        22,900         29,860         15,900
Montana                          2,015          2,010
New York                         1,045            630            900
Oregon                           52,000         53,700         41,000
Utah                                   830            900             85
Washington                   169,000        252,000        210,000

Total

United States                332,090        381,900        338,485

 

Η ευρωπαϊκή παραγωγή κερασιών παραμένει σταθερή

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί κερασιών(συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής βύσσινου)  στην Ευρώπη είναι η Πολωνία, η Ιταλία και η Ισπανία. Ενώ η Γερμανία κατείχε την τέταρτη θέση για χρόνια, κατά τα τελευταία τρία χρόνια η χώρα είχε ξεπεραστεί από την Ελλάδα και την Ουγγαρία, σύμφωνα με έκθεση του USDA για την ευρωπαϊκή καλλιέργεια της κερασιάς το 2015. Χάρη στην πρώιμη συγκομιδή, η Ισπανία οδηγεί τις εξαγωγές. Η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής στα φρέσκα κεράσια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η καλλιεργούμενη έκταση στην ΕΕ είναι 154.863 στρέμματα. Η συνολική παραγωγή για το 2015/2016  εκτιμάται σε 745.900 τόνους, σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση στην Ιταλία και την Ελλάδα αναμένεται να αντισταθμίσει την πτώση στην Ισπανία. Η κατανάλωση είναι επίσης σταθερή, σε 443.023 τόνους.

Πολωνία μεγαλύτερος παραγωγός
Η Πολωνία είναι  η μεγαλύτερη παραγωγός κερασιού(συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής βύσσινου) στη Ευρώπη. . Τα κεράσια είναι η κύρια καλλιέργεια πυρηνόκαρπων  στη χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, για την παραγωγή 2015 θα αυξηθεί κατά 2,4% σε 230.000 τόνους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού (180.000 τόνοι) είναι βύσσινα, συμπληρώνεται με 50.000 τόνους γλυκά κεράσια. Η βουτιά στην παραγωγή το 2014 ήταν το αποτέλεσμα των οικονομικών συνθηκών. Λόγω των χαμηλών τιμών, οι καλλιεργητές  άφησαν μεγάλο μέρος της παραγωγής στα δέντρα.
Ο περασμένος χειμώνας ήταν ήπιος, που σημαίνει ότι  δεν υπήρχε  απώλεια στις κερασιές, λόγω του κρύου. Η έκταση μειώθηκε επειδή περισσότεροι καλλιεργητές εγκατέλειψαν  ως ασύμφορη την καλλιέργεια. Λόγω των χαμηλών τιμών, δεν υπήρχαν  επενδύσεις για την προστασία του καρπού από ασθένειες και μύκητες.

Στο νότο της Ιταλίας, αναμένεται μια αύξηση 30% σε όγκο. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός όγκος θα ανέλθει σε 131.200 τόνους. Στην Ισπανία, το Υπουργείο αναμένει μια μείωση σε 89.300 τόνους για την περίοδο 2015/2016. Οι κύριες περιοχές καλλιέργειας είναι Εξτρεμαδούρα, αντιπροσωπεύοντας το 35% της συνολικής παραγωγής της Ισπανίας και της Αραγονίας, με μερίδιο 20% της συνολικής παραγωγής.

Στον τομέα του εμπορίου, η Ευρώπη είναι καθαρός εξαγωγέας κερασιών, αν και η διαφορά είναι μικρή. Η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής . Η εισαγωγές ανήλθαν σε 172 εκατομμύρια δολάρια το 2014/2015, μείωση 4,33% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ο όγκος μειώθηκε κατά 15% σε 42.331 τόνους. Η εισαγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 52 % σε 2155 τόνους, αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Γαλλία έχει το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα.

Εξαγωγή κυρίως εντός της ΕΕ

Οι εξαγωγές κερασιών ανέρχονται σε 16 εκατομμύρια δολάρια το 2014/2015, 15% λιγότερο από ό, τι το προηγούμενο έτος. Ο όγκος μειώθηκε κατά 10% σε 38.816 τόνους. Οι κυριότεροι προορισμοί των εξαγωγών είναι άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ πέρα από την ΕΕ, η Ρωσία, η Ελβετία και η Λευκορωσία έχουν παραδοσιακά μεγάλες αγορές. Μια αναπτυσσόμενη αγορά είναι η Αλγερία, η οποία ανέλαβε τη θέση της Ουκρανίας μετά το μποϋκοτάζ, 27%της αγοράς είχε χαθεί, το αναπληρώνουν η Λευκορωσία, τη Μολδαβία, και η Αλγερία

Το 2014/2015, η Πολωνία εξήγαγε 42% λιγότερα κεράσια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν η εξαγωγή ανήλθαν σε 12.500 τόνους, ή 14,3 εκατομμύρια δολάρια. Για την εξαγωγή των βύσσινων, ο ανταγωνισμός από την Τουρκία, την Σερβία και την Ουγγαρία ήταν πρόβλημα για τις Πολωνικές εξαγωγές. Τα περισσότερα από αυτά τα κεράσια, περίπου 45%, εξάγονται στη γειτονική Γερμανία. Για τα γλυκά κεράσια, η Ρωσία ήταν μια σημαντική αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 70% των εξαγωγών, έτσι ώστε το μπουκοτάζ είχε μεγάλο αντίκτυπο στην τομέα της Πολωνικής εμπορίας κερασιών. Η δεύτερη πιο σημαντική αγορά είναι η Λευκορωσία, αντιπροσωπεύοντας το 14% των εξαγωγών. Αυτό το έτος, η Πολωνία περιμένουμε να επιστρέψει στα επίπεδα πριν από το 2014.

Η Ιταλία και η Ισπανία εστιάζονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Ιταλία εξήγαγε 10.419 τόνους το 2014/2015, με τη Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής σε 4.686 τόνους. Η Ισπανία έχει το Ηνωμένο Βασίλειο ως την μεγαλύτερη αγορά της, ακολουθούμενη από την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η χώρα εξάγει περίπου 38.000 τόνους. Επιπλέον, η Ισπανία εξάγει τα κεράσια σε αγορές εκτός Ευρώπης, όπως η Αλγερία και το Χονγκ Κονγκ.

Οι Γερμανικές εξαγωγές είναι μόνο το 10% της παραγωγής της, 5.000 τόνους κατά τα τελευταία χρόνια. Κύριες εξαγωγικές αγορές είναι εντός της ΕΕ, όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.Έξω από την ΕΕ, η μεγαλύτερη αγορά για τα γερμανικά κεράσια βρίσκεται στην Ελβετία.

 

 

 

@pastritsis

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s